Koncepcja projektu opiera się na zaprojektowaniu i wykonaniu linii demonstracyjnej (pilotażowej) służącej docelowo wyrobom produktów medycznych i leków, opartych na homogenacie porożogennych komórek macierzystych.

Prototypy nowych wyrobów zostaną zarejestrowane a po zakończeniu projektu linia demonstracyjna będzie wykorzystywana komercyjnie do produkcji wdrożonych innowacyjnych w skali światowej preparatów i leków.

Komórki macierzyste są powszechnie stosowane w leczeniu  różnego typu schorzeń. W klasycznej terapii komórkowej najczęściej stosowane są żywe autologiczne komórki macierzyste pacjenta. Wykorzystuje się do tego celu izolowane komórki ze szpiku kostnego lub z tkanki tłuszczowej. Czynnikami ograniczającymi wykorzystanie autologicznych komórek macierzystych jest długi czas namnażania potrzebny do uzyskania odpowiedniej ilości komórek. Ilość ta wystarcza na ogół do jednokrotnego przeprowadzenia zabiegu. Jednak w wielu przypadkach zauważono potrzebę natychmiastowego podania komórek macierzystych lub czynników wzrostu produkowanych przez te komórki. Możliwości te stwarzają porożogenne komórki macierzyste pozyskane z rosnącego poroża jelenia szlachetnego.

Firma Stem Cells Spin S.A. jest właścicielem stabilnej linii komórek macierzystych, z których produkuje się podstawowy surowiec będący składnikiem biodermokosmetyków. W prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu projekcie, zostanie wyprowadzona nowa linia komórek macierzystych, na podstawie której powstaną prototypy wyrobów medycznych.

Wieloletnie badania naukowców Stem Cells Spin potwierdziły przede wszystkim bezpieczeństwo, aktywność i opłacalność kierunków wykorzystujących w biotechnologii porożogenne komórki macierzyste.

Czas trwania projektu: 29 miesięcy (od listopada 2013 do marca 2016 roku).

Wartość projektu: 64.939.002,00 zł (w tym dofinansowanie NCBR: 57.008.401,00 zł).